El Cogulló (Sallent)

El poblat ibèric es troba a la localitat de Sallent, sobre un imponent turó que controla el riu Llobregat al seu pas pel Pla de Bages amb unes excel·lents vistes de Montserrat i els Pirineus. Aquesta estratègica posició permet entendre el jaciment, no tan sols com a nucli de poblament, sinó també com a centre de mercat, de relació, de protecció d’altres assentaments propers, de lloc de pas i de control territorial.

Tot i que hi ha certs indicis d’una ocupació prèvia, la fundació del poblat s’ha de datar dins la segona meitat del segle V aC i va estar ocupat fins els segle I aC. Des del seus orígens es configura com a nucli de poblament concentrat amb una important estructura defensiva prenent les característiques bàsiques dels clàssics oppida. En el seu moment d’esplendor, a principis del segle III, el poblat fou ampliat i arribà a ocupà una superfície total de 5.000m2. Actualment, les restes visitables representen aproximadament el 30% del total i són el resultat d’una llarga historia de recerca i excavacions.

El 1934 es va fer la primera catalogació per part de  Pere Bosch Gimpere però no va ser fins el 1948 quan arran d’una conferencia realitzada pel Dr Maluquer, es va despertar l’interès pel Jaciment. El 1966 es realitzaren els primers treballs de documentació per part de la Universitat de Barcelona i paral·lelament, començaren unes prospeccions per part d’un grup d’afeccionats locals. Aquest fet va propiciar la creació de la junta municipal d’història i arqueologia de Sallent i els afeccionats Ramon Camprubí i Llorenç Villuendes, nomenats col·laboradors de l’institut de prehistòria i arqueologia de la UB van liderar les excavacions fins el 1981. Poc després l’arqueòleg Eduard Sanchez va realitzar un estudi de síntesis que va permetre ordenar totes les dades conegudes fins aleshores però les excavacions no es van reprendre fins l’any 2002 i fins a l’actualitat s’han realitzat diferents campanyes anuals dirigides per l’arqueòleg David Asencio. Declarat BCIN des de 1995, actualment és l’únic jaciment ibèric visitable a la comarca del Bages.


Informació pràctica El Cogulló
Veure en el mapa

HORARIS

Visites guiades 4€. 2n dissabte de cada mes i el telèfon de contacte és 671405483. Fora d’aquest horari, les visites són concertades.

CONTACTE

Tel. 93 837 09 66
Email info@sallentturisme.cat Web www.sallentturisme.cat
Twitter
Facebook