Sant Miquel (Vinebre)

Emplaçament ibèric amb un complex d’estructures molt adaptades a la morfologia del terreny.

Situat sobre un serral d’uns 100 m d’altura, en el punt mes pròxim del riu Ebre, l’establiment ibèric de Sant Miquel correspon a l‘etapa final de l’època ibèrica (últim quart del segle II aC - segona meitat del segle I aC). Hi havien dos sistemes defensius clarament diferenciats que responen a diverses etapes de planificació constructiva en un lapse de temps molt curt. Des del punt de vista constructiu i funcional correspon a la tipologia dels establiments en barrera.

L’estratègica situació del turó de Sant Miquel explica que, durant la Guerra Civil, fos una posició dominant operativa de la qual, encara avui, podem veure vestigis com trinxeres, nius d’ametralladores…


Informació pràctica Sant Miquel
Veure en el mapa

ADREÇA

HORARIS

CONTACTE

Twitter
Facebook