Els indigets

Entre els pobles ibèrics destacaren els indigets, que habitaven l'Empordà i la Selva, segons les notícies d'autors grecollatins com Aviè, Ptolomeu Estrabó i Plini el Vell.

La fundació en el seu territori de les ciutats gregues d'Emporion (Empúries) a principis del segle VI aC i Rhode (Roses) a finals del segle V aC, va contribuir decisivament al gran desevolupament cultural, econòmic i tecnològic dels ibers indigets. Un escriptor anomenat Hecateu de Milet, els va donar el nom de misgets, que vol dir “barrejats”. L'any 195 aC, el cònsol Marc Porci Cató reprimí amb gran duresa la rebel·lió dels pobles ibers, i va ser en terres indigetes on es produí una gran batalla. La ciutat més important era Indika, de localització incerta. Els indigets encunyaren moneda pròpia amb la llegenda untikesken.


MAC - Ullastret

El poblat ibèric de Puig de Sant Andreu d'Ullastret és un dels més grans de Catalunya.

Entra

El Castell (Palamós)

En aquesta petita península, al segle VI aC, els antics pobladors de la zona decidiren bastir un poblat aprofitant les immillorables condicions de control i defensa que oferia.

Entra

El Puig de Castellet (Lloret de Mar)

El Puig de Castellet, situat a Lloret de Mar (la Selva), va ser un recinte fortificat, construït estratègicament, que servia com a lloc de guaita.

Entra

Sant Sebastià de la Guarda (Palafrugell)

El poblat ibèric de Sant Sebastià de la Guarda es troba al cim d’aquesta muntanya, situada a l’est de Palafrugell, a uns 165-170 metres sobre el nivell del mar.

Entra

Què més podem fer? Indigets

Entra