Rabassats (Nulles)

El jaciment de Rabassats, també conegut com el Bosc, és un petit establiment rural dedicat a l’explotació agrícola i l’emmagatzematge de cereals. És un tipus de jaciment que correspon a un model ben conegut a la Cessetània, amb exemples com Les Guàrdies (el Vendrell) o Fondo del Roig (Cunit). Es data entre finals del s. IV aC i finals del s. III – inicis del s. II aC. S’hi distingeixen diverses fases constructives: un primer moment identificat per estructures retallades a la roca i una segona fase a la qual correspon l’edifici actualment visible, d'uns 400 m2 de superfície, on es documenten les funcions residencials, magatzem i activitats domèstiques i artesanals. El conjunt es completa per diverses sitges per reserva de cereal i un sistema de basses o dipòsits per la decantació de líquids. Abandonat el jaciment, ja al s. I aC - s. I dC, s’aboca el cos d’un home adult (probablement ajusticiat) dins una de les basses, ja abandonada i parcialment reblerta.


Informació pràctica Rabassats
Veure en el mapa

ADREÇA

Ajuntament de Nulles

Plaça de l'Església, 1

Punt d'informació de Nulles 

Passeig de l'Estació, s/n

43887 - Nulles

Tarragona

HORARIS

CONTACTE

Tel. 977 60 25 22 / 977 602 622
E-mail turisme@nulles.altanet.org Web www.nulles.altanet.org/turisme/jaciment-iberic-de-rabassats
Twitter
Facebook